informacja

APEL

Uchwałą Rady Miasta w Zielonej Górze Technikum Nr 5 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej otrzymały imię „Zesłańców Sybiru”. zwracamy się z apelem o pomoc finansową  w ufundowaniu sztandaru, apel ten kierujemy  w szczególności do Sybiraków i ich potomków.

W tradycji sztandar należy do najcenniejszych symboli. Na wzór wojskowy swoje symbole zaczęły przyjmować stowarzyszenia, szkoły, straże pożarne.  Sztandary szkoły otaczane są należytym im szacunkiem i miłością. Dlatego oddaje się im cześć i honor, składa przysięgę. Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Pomoc prosimy kierować : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru

nr konta:  47 1020 5402 0000 0502 0190 7153