informacja

Cześć Jego Pamięci

W sobotę 22 maja 2021 roku na Cmentarzu w Iłowie Żagańskiej pożegnaliśmy Henryka Czarnotę.
Śp. Henryk z grupą miejscowych Sybiraków  inicjował i zorganizował Koło Związku Sybiraków w Iłowej. Pełnił funkcję Prezesa Koła przez prawie 25 lat. Inicjator tworzenia znaków pamięci o losach Polaków na zesłaniu: sztandaru koła, powstanie obelisku z tablicą pamiątkową, nadanie dla jednego ze skwerów nazwy im. Zesłańców Sybiru.

Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańca Sybiru, Złotą Odznaką za zasługi dla Związku Sybiraków. Społeczność Sybiracka straciła oddanego działacza Związku Sybiraków.

Zielonogórskich Sybiraków na uroczystości pogrzebowej reprezentowali: Danuta Cygan, Kazimierz Wróblewski, Jan Olszewski.