informacja

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 17.03.2022 R.

Walne Zgromadzenie Członków Koła w Zielonej Górze odbyło się tym razem w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66.

Było to za przyczyną, iż Technikum Nr 5 i Branżowa Szkoła I Stopnia wchodzące w skład tej placówki noszą imię „Zesłańców Sybiru”.

Co prawda frekwencja nie dopisała ale, zebranie się odbyło i zostały podjęte ważne decyzje w tym wybór nowego Zarządu Koła, który przedstawia się następująco:

 1. Jan Olszewski – Przezes Zarządu
 2. Kazimiera Moszonka – Wiceprezes  Zarządu- Skarbnik
 3. Kazimierz Wróblewski – Wiceprezes  Zarządu
 4. Wacław Mandryk – Członek Zarządu
 5. Marian Szymczak– Członek Zarządu
 6. Maria Bundz – Członek Zarządu
 7. Maria Grońska – Członek Zarządu – Sekretarz
 8. Zdzisława Kędzierska – Członek Zarządu
 9. Maria Tarwacka – Członek Zarządu
 10. Urszula Cantermir – Członek Zarządu
 11.  Jan Dziewulak – Członek Zarządu

 Wybrano także Komisję Rewizyjną Koła w skład, której weszli:

 1. Henryk Mordasewicz               – Przewodniczący
 2. Danuta Chyb                                – Członek
 3. Stanisław Jagiełowicz                – Członek