informacja

PIERWSZA ROCZNICA

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na terenie posesji Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej górze przy ul. Botanicznej 66 nastąpiło 28 kwietnia 2022 roku. Okazja to pierwsza rocznica nadania imienia Zesłańców Sybiru Technikum nr 5 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr  1.

Na uroczystości pojawiła się młodzież szkolna, grono pedagogiczne, przedstawiciele kuratorium i inni goście wśród nich przedstawiciele władz miasta.

Odsłonięcia tablicy dokonali: Pani Dyrektor Bożena Bogucka, Prezes Koła Związków Sybiraków – Jan Olszewski. Następnie złożono wiązanki kwiatów.

Dyrekcja szkoły wręczyła fundatorom sztandaru statuetki Ambasadora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Prezes Oddziału Związku Sybiraków Wacław Mandryk – wręczył także Odznaki Honorowego Sybiraka dla osób wspierających Zielonogórskich Sybiraków. Część artystyczna to przepiękny występ uczniów tej szkoły. Poezje, pieśni dotyczące losów Sybiraków wyciskały łzy.

Na zakończenie wspaniałej uroczystości uczniowie szkoły przygotowali smaczny poczęstunek dla zebranych

Tak trzymać szkoło.