informacja

I PIELGRZYMKA LUBUSKICH SYBIRAKÓW DO ROKITNA

I PIELGRZYMKA LUBUSKICH SYBIRAKÓW DO ROKITNA

       W dniu 11 września 2022 r. lubuscy Sybiracy z oddziału w Zielonej Górze i Gorzowa Wlkp. udali się do Sanktuarium Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, by podziękować za opiekę, jaką nas Sybiraków otacza.

        W programie: Sybiracy uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej oraz w eucharystii odprawionej przez biskupa diecezjalnego zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego w asyście ks. Zbigniewa Dymitruka – kapelana zielonogórskich Sybiraków.

       Mocnym akcentem pielgrzymki był wspaniały występ młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze z własnym programem artystycznym. Warto dodać iż szkoły w tej placówce noszą imię Zesłańców Sybiru.

        Wspólne spotkanie było okazją do wyróżnienia osób zaangażowanych w prace na rzecz związku. Ks. Zbigniew Dymitruk – otrzymał Medal Pamiątkowy Zielonogórskich Sybiraków, Pani Bożena Bogucka – Dyrektor ZS i PKZ w Zielonej Górze, oraz Jan Olszewski – Prezes Zarządu Koła w Zielonej Górze otrzymali Odznakę Honorową Sybiraka.     

      Sybiracy złożyli wiązanki kwiatów przed Kaplicą Zesłańców Sybiru. Wspólny obiad oraz zwiedzanie Sanktuarium  zakończyły uroczystości.

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej uroczystości – Bóg Zapłać.   

Wyrażam nadzieję na kolejne wspólne spotkanie w Rokitnie

Prezes Zarządu Koła
w Zielonej Górze