Zarząd Oddziału

Prezes
Wacław Mandryk

Wiceprezes
Edward Daszkiewicz

Wiceprezes
Marian Szymczak

Sekretarz
Danuta Cygan

Skarbnik – Księgowość
Teresa Klim

Członkowie Zarządu
Ryszard Greszczyk
Józef Maciejewski
Józef Misiewicz
Daniela Otlewska
Jadwiga Romnek
Józef Seńków
Wanda Siemiginowska
Wojciech Szabliński

Komisja Rewizyjna
Grażyna Jarmułowicz (członek)
Śmierzchalska Maria (członek)

Sąd Koleżeński
Danuta Chyb (przewodnicząca)
Jadwiga Bugajska (członek)
Józef Wójcik (członek)